Buco Cassanova


FOTO KRONIKA (photo Chronicle)11.-13.10.2013 Cavalier vkend - Dubov pri Modre.
Posledn krsne jesenn dni sme strvili s rovnako postihnutmi milovnkmi cavalierov a prrody.stretnutie brachaov - 12 tdov
astnci zjazdu
Buco Cassanova Buco Cassanova
N vkendov team a Fabianko
N vkendov team a Fabianko
Buco Cassanova Buco Cassanova
vletnci
Poznaj svojho psa!
Buco Cassanova Buco Cassanova
carnevalovci
Gentlemanovci
Buco Cassanova Buco Cassanova
Fabian pirtom
Fabiankov park - vek pirt
Buco Cassanova Buco Cassanova
Tombola
kontrola regulrnosti losovania
Buco Cassanova Buco Cassanova
posledn spolon spnok brchov
posledn spolon spnok brchov
Buco Cassanova Buco Cassanova05.10.2013 pecilna vstava cavalierov - Vinin.
Ndhern atmosfra cavalierskej vstavy, prjemn udia, super vsledky. Prv krt sme predviedli nau Biggy v triede veternov. Stretli sme sa s viacermi z naich odchovov z psmen D, E aj F. Vystavi sa prila Danyka (alias Peggy) a E.T.. Na kukandu prili Eggo a Fionka.ETAR vo veku 13 mesiacov
BIGGY vo veku 8 rokov
Buco Cassanova Buco Cassanova
sladk oberstenie
kolikovo
Buco Cassanova Buco Cassanova
naa vprava
veget v klietke
Buco Cassanova Buco Cassanova
Fionka
Fionku vstavu zmohla
Buco Cassanova Buco Cassanova
Dashenka v kruhu
Dashenka netopierom
Buco Cassanova Buco Cassanova
E.T.
Danyka allias Peggy
Buco Cassanova Buco Cassanova
ETAR naa hviezda
ETAR
Buco Cassanova Buco Cassanova28.-29.9.2013 Klubov a pecilna vstava Praskho klubu v Prahe na zmku tidn.
Majesttne prostredie zmockho parku. Pekn chladn poasie. Rekordne mal kruhy aj cel vstavn priestor, take krsu cavalierov z rznych ktou sveta sme si nemohli dostatone ui. Svojich psov sme v malom a mykavom vstavnom kruhu s problmami predviedli.Pohad na vstavn halu - 2 "kruhy" pre 172 psov s majitemi
N zkladn tbor v sobotu
Buco Cassanova Buco Cassanova
Babsk ktik
Zkladn tbor-de druh
Buco Cassanova Buco Cassanova
Etar na stole
Etarov otec - Snicker
Buco Cassanova Buco Cassanova
Dashenka na stole
Dashenka so sperkami
Buco Cassanova Buco Cassanova
Boris Kollr na stole
Boris Kollr medzi vazmi farieb
Buco Cassanova Buco Cassanova
Etarko ma prehovra, aby som mu dala msko
Joe Black - Monacov prvoroden spen psk
Buco Cassanova Buco Cassanova14.-15.9.2013 Nrodn duo vstava v Luenci
Krsne prostredie mestskho parku. Krsne vsledky. koda, e poasie si povedalo, e prve tento vkend napr vetok deficit vlahy, o cel leto nepral.Daov stanov tbor
Stanov toisko pred daom
Buco Cassanova Buco Cassanova
pion v stane spera
astnci vstavnho arelu
Buco Cassanova Buco Cassanova
N obben rybnk
Romantick zvereky
Buco Cassanova Buco Cassanova
Etar v zverenom kruhu
Etar BOB
Buco Cassanova Buco Cassanova17.-18.8.2013 Vlet na Zakarpatsk rus - Medzinrodn vstava psov v Uhorode.
Po vekch obavch a patrine straen ostatnmi chovatemi sme sa predsalen vydali na vstavu psov na Ukrajinu. Pripraven na vetky varianty, pre istotu vo dvojici s Hroncovcami z Prahy, sme vyrazili do neznma. okovan sme boli len pri vstupe na Ukrajinu, kedy ukrajinsk pn colnk plynulou ukrajininou nm vysvetlil, e vetky nae bumky s zl a budeme tu st dlho, dlho, predlho, nao si pobchal po vreckch a optal sa z mosta do prosta "Na kafe budet?" a tak za 10 EUR u boli vetky nae bumky o.k., vyfasovali sme peiatku do PET pasu a boli sme TAM. Uhorod je mesto bezprostredne za hranicami a n hotel bol hne na okraji. Krsny hotel so 4 hviezdikami za 90 EUR na 2 noci a 2 osoby s raajkami a prjemnou recepciou, v krsnom prostred s dostatkom priestoru pre venenie psov. Vstava sa konala v ndhernom mestskom parku v tieni stromov s mnostvom sbench atrakcii a fantastickou toenou zmrzlinou. Zaujmavosou bolo, e sa nevyberalo iadne vstupn pre verejnos, ani parkovn za aut. Vetok personl vstavy bol usmievav, zhovoriv a vemi prjemn. V slovenine a v etine sme sa vade dohovorili.
Cestou sp sme stli na hraniciach 4 hodiny, proste Shengen, ale iadne problmy ns neakali. Ukrajinskmu colnmu veterinrovi, ktor okovanie proti besnote hadal v PET pase na strane, kde sa zapisuje odervanie, sme preventvne medzi pasy vloili 5 EUR a s smevom nm poprial astn cestu a o rok dovidenia :)


Zaiatok vletu - privtanie spolucestujcich z Prahy
ak loha, vysvetli Monacovi, e tentokrt on necestuje
Buco Cassanova Buco Cassanova
a sme TU
N hotelk "PRAHA"
Buco Cassanova Buco Cassanova
Prchod na vstavisko
Pohad na vstavisko
Buco Cassanova Buco Cassanova
N zkladn tbor
Patrine oznan prslunos (do budcej vstavy musme doriei fkanie)
Buco Cassanova Buco Cassanova
Dekorcie detskho ihriska v mestskom parku v areli vstaviska
Kostolk v areli, vsledky si bolo mon aj vymodli
Buco Cassanova Buco Cassanova
Odborn prava Dashenky. Pnko psychicky neuniesol "tranie" jeho Dashenky a vzdialil sa zo stanu
Dashenka po prave ako papilon
Buco Cassanova Buco Cassanova
N show team
chystanie budceho CACIBa
Buco Cassanova Buco Cassanova
Ra o CACIBa
Ra si uva zaslen vazstvo
Buco Cassanova Buco Cassanova
Zaslen obedk - baran alk
bez Samohonky niet Ukrajiny
Buco Cassanova Buco Cassanova
Ceny pre vazov
Dashenka BIG 3, od samej radosti a oku sa panika omylom postavila na 4 stupienok
Buco Cassanova Buco Cassanova10.8.2013 Krsna oblastn vstava v Krajnom.
Oddychov de s priatemi, super organizcia, asn poasie. E.T.ho premira vo vstavnch kruhoch a ilo mu to bjene.


Zkladn tbor
Najmladia chodiaca handlrka - Sofinka Mikulov
Buco Cassanova Buco Cassanova
Organizan a rozhodcovsk zbor
E.T. nastupuje po prv krt do vstavnho kruhu
Buco Cassanova Buco Cassanova
E.T. prv krt na vstavnom stole
ETAR 11 mesiacov na vstavnom stole
Buco Cassanova Buco Cassanova
Pyn E.T.ho pnko Ivanko
Odborn komisia hodnot kvality chilli cavaliera - Magily
Buco Cassanova Buco Cassanova
Zvis hladnch
E.T. sa chvli pnkovi s vsledkami
Buco Cassanova Buco Cassanova
N show team
1.cena je ist, zklad je si dobre sadn
Buco Cassanova Buco Cassanova
Etar v zverench saiach
Zver vstavy u ikrovcov na chate
Buco Cassanova Buco Cassanova28.7.2013 Vlet na vstavu psov do Debrecna (HU).
Tentokrt sme sa vybrali sami, len na otoku, lebo doma mme mal teniatka. Spolonos nm rob Boris Kollr a Dashenka. Vonku je poctivch 38 st. C


N stan sme ani nevyahovali, vyuili sme chldok stanu organiztora
Boris Kollr naanan do kruhu. Chodi v tom teple sa mu vak nechcelo
Buco Cassanova Buco Cassanova
Boriskov konkurent Bols Bloom Caruso
Prjemn chladenie pod umelou hmlou
Buco Cassanova Buco Cassanova
Pohad na vstavisko v Debrecne
Zveren naberanie sl v chldku pred dlhou cestou domov
Buco Cassanova Buco Cassanova5.-8.7.2013 preden vkend na vchode Slovenska, vstava vo Vekej Ide.
Zahjili sme leto na naej obbenej vstave vo Vekej Ide. Ako inak - so spriatelenou chovateskou stanicou Chilli koliba. Vyrazili sme u v piatok, vracali sme sa a v pondelok. Sobotu Chilli koliba preila na vstavisku vo Vekej Ide, my sme absentovali kvli mojej averzii k rozhodcovi, ale v nedeu sme si zmerali sily aj v kruhu. Sobotu sme strvili v Zluiciach u strca.


Privtanie Chilli koliby u ns.
Spolon odchod
Buco Cassanova Buco Cassanova


Prchod do zkladnho tbora
Veern prprava grilovaky (prili sme do daa, ale bolo tam genilne ohnisko)
Buco Cassanova Buco Cassanova


Hlavn grilovai
Ntenie ubiky prezradi recept na grilovan papriky
Buco Cassanova Buco Cassanova


Sobotn siesta v Zluiciach
Sobotn siesta v Zluiciach
Buco Cassanova Buco Cassanova


Zkladn tbor Buco Cassanova v nedeu na vstave
Pokus schova sa do tiea
Buco Cassanova Buco Cassanova
Dashenka- BOB, p. Ingrid Ehold (A)
Siesta v tieni pred zverekami
Buco Cassanova Buco Cassanova
BUM ampo na BOBku s Kakovcami - Chilli koliba mimo zber, ale bola tam!
Veera pre zaben dvojicu. Mam to bolo, len chlapi to s nami nechceli :)
Buco Cassanova Buco Cassanova
Polnon foto z oslavy spenho vkendu: sobota BOB Chilli koliba, nedea BOB Buco Cassanova. Chlap z Buco Cassanova u sp (odpadlk)!
Cesta domov - Dargov - sme vazi tohto vkendu
Buco Cassanova Buco Cassanova
Fotka na Milankove elanie :)
Zaparkovanie cavalierov do tiea pri rozlkovom obede na salai v Detve
Buco Cassanova Buco Cassanova30.6. Intercanis Brno
Po dlhej dobe sme sa vybrali do Brna iba "na otoku" s cieom ukza nho prve 9 mesanho Etarka. Spolonos mu robil ven park Boris Kollr a nae torndo Dashenka. Z inak obyajnho da sa vykul vemi prjemn a spen vstavn dnk.


Etar pripraven na svoj vstavn debut v triede mladch
Etarko sa te, e si ho pani rozhodkya vimla
Buco Cassanova Buco Cassanova


Celestnka Bou Chilli koliba (TYTY) odhalila moju foto skru
Skka pevnosti chrbta Borisa Kollra
Buco Cassanova Buco Cassanova


Monacov syn Joe Black ma vyfasoval k handlingu, lebo pnko nemohol prs. A e nm to spolu ilo!!!
Obedajie venenie
Buco Cassanova Buco Cassanova


Skaln vstavn maniaci
Zakruhov prprava budceho BOBa a BIGa V.
Buco Cassanova Buco Cassanova


Joe Black Spanil v - BOB so Zuzkou Novkovou
Joe Black Spanil v - BIG 5
Buco Cassanova Buco Cassanova
Etar erstv BOJ v nru Zuzky Novkovej
Etarkovi sa u Zuzky vemi pilo, tak som si ho pre istotu zobrala, aby mi ho neodniesla do Prahy!
Buco Cassanova Buco Cassanova31.5.-2.6. Slovensk vstavn maratn - Senec, Nitra
Op jeden z oddychovch vkendov


Vkend sme zaali v arborte Chilli koliba Tomov
Tradin vstavn zostava
Buco Cassanova Buco Cassanova


Babsk zostava odhodlan brni plemeno Cavalier king charles spaniel
Najmladia z rodu Perle du Sahel (Starburg) pri prave BOBa
Buco Cassanova Buco Cassanova


Dashenka dancing
Sweety pri posden. Asi to bola sranda.
Buco Cassanova Buco Cassanova


Takto dvaj v Tomove cavaliere nakladaku deom
Vpomoc pri prave rubna Eclipsa. Ingrid by to sama urite nezvldla.
Buco Cassanova Buco Cassanova


Milankov tradin zujem o dianie v kruhu
Dashenka sa usmieva na slnieko
Buco Cassanova Buco Cassanova18.05.2013 Svetov vstava Budape
S Monacom, Boriskom a Etarkom sme sa ukzali aj na tejto prestnej vstave


Prchod Buco Cassanova na vstavisko
Vstavn zostava (Dashenka len na vlete)
Buco Cassanova Buco Cassanova


Etarko komunikuje s rozhodcom
Monaco pzuje
Buco Cassanova Buco Cassanova


Obedajia prestvka
Vdatn vstavn obed alla hungary
Buco Cassanova Buco Cassanova12.05.2013 Koice
Mj najotrasnej vstavn zitok zo sprvania rozhodcu k vystavovateovi - ku mne! No aspo uetrme, lebo k tomuto rozhodcovi viac moje psy nenastpia.


n Koick vstavn team
tak tu sme zistili, e nm chba BT
Buco Cassanova Buco Cassanova


Takto fkalo
Etarko pzuje
Buco Cassanova Buco Cassanova


prechdzka mestom
Koick fontna
Buco Cassanova Buco Cassanova


Koick nmestko
n Maxk
Buco Cassanova Buco Cassanova27.04.2013 Klubov vstava Vinin
Vdy najasnejia zo vetkch vstav!


pripraven dareky pre asnkov
sladk reklamn predmety
Buco Cassanova Buco Cassanova


poradovnky vazov
Senior handling
Buco Cassanova Buco Cassanova


Etar so sestrou Elegance
3x Prokopsk hvzda: Etar, Faranel, Elegance
Buco Cassanova Buco Cassanova


Etarko s Danicou akaj na zveren sae
Milanko a jeho tradin zujem o dianie mimo senior handling
Buco Cassanova Buco Cassanova


nae trofeje
Etarkove venovanie
Buco Cassanova Buco Cassanova08.03.2013 Crufts Birmingham
Splnila som si sen, a videla som na vlastn oi najprestnejiu eurpsku vstavu!


Prestvka na ceste tam
najlepie bolo Monacovi pod sedadlom
Buco Cassanova Buco Cassanova


pohad do autobusu
as astnkov zjazdu
Buco Cassanova Buco Cassanova


pohad na vstavisko
box pre cavaliere
Buco Cassanova Buco Cassanova


boli sme pri tom
unaven astnci zjazdu
Buco Cassanova Buco Cassanova02.-03.02.2013 Brno duo CACIB
Dvojdov vstava - Etarkova premira v teatch, a vetko bezo ma, lebo ja som doma rodila n poetn vrh E


Etarko sa na hoteli ctil ako doma
Etarko had pikty
Buco Cassanova Buco Cassanova


Etarko s Danicou akaj na svoju chvu
Zuzka si obzer, o za krsu sa to u nich doma narodilo
Buco Cassanova Buco Cassanova


Nadenie vstavnho teamu
Borisko komunikuje s pani rozhodkyou
Buco Cassanova Buco Cassanova


Ke tam nie som, ani spa na vstave nemus
Pohad do zkruia
Buco Cassanova Buco Cassanova26.-01.2013 IDS Trenn
Vstavn sezna 2013 spene zahjen!Priam oddychov de!


Vstavn kov

plne netradine, bolo dostatok priestoru okolo nho kruhu
Buco Cassanova Buco Cassanova


Monaco - pyn BOB. Rozlkov vazstvo so Slovenskou vstavnou karirou

tradin Trenianske mamkovinky. Neverili by ste, e reklamn doska z klietky sa d poui aj ako dotika pod jedlo
Buco Cassanova Buco Cassanova


V zverekch nm robili spolonos aj manelia Stierankov s Meginkou

Ke budeme ma svoje vnatk, tie by sme ich chceli povzbudzova v juniorhandlingu
Buco Cassanova Buco Cassanova


Moja malikos sa te z krsneho da :)

Monaco v zverenom kruhu
Buco Cassanova Buco Cassanova© 2010 • Martina Kasanov • Vetky prva vyhraden

Partneri:   Ekonomick Kancelria, s.r.o.       GIBOX, s.r.o.