Buco Cassanova


N O V I N K Y 2010

22.12.2010

Vianon radovnky naich tricolorov

cavalier king charles spaniel cavalier king charles spaniel12.12.2010

Tak sme dnes troku fotografovali.
A e rastieme do krsy !?:

A najmen prezubili do krsnych noniiek! HUR

cavalier king charles spaniel cavalier king charles spaniel
cavalier king charles spaniel cavalier king charles spaniel
cavalier king charles spaniel cavalier king charles spaniel
cavalier king charles spaniel25.11.2010

Cavalier king charles spaniel

Peke akujem za krsne foto srodencov
zava Kesy, Sweety, Keny (Vanmar Majesty)

Doplnen aktulne foto v naich sukch a psoch - Sweety, Keny, Monaco
21.11.2010

Cavalier king charles spaniel

Boli sme na vstave v Nitre. Vsledky vi Bizzy/vstavy.

Vzva pre chovateov Cavalier king Charles spanielov:

Neprihlasujte psov na vstavu, kde posudzuje pn

Srkozy Gyula - HU,

u dlhodobo nem ani ajn o tandarde nho plemena - koda zaplatench peaz!!!

Ke sme sa u spamtali zo sobotnejieho vstavnho oku (nie z vsledkov naej Zuzi, ale z celkovho posudzovania)
Uili sme si aspo nedeu v spolonosti krsnych psov a chovateov, ktor uetrili poplatky za sobotajie "odborn" posudzovanie.

Doplnen foto v galri, v teatch - vrh C foto Kamilky
A fotila ns aj Peka Lackoviov, ktorej vopred akujem za fotky. Hne po doruen ich vlom do galrie!17.11.2010

Chystme sa na vkendov vstavu v Nitre.
Zuzi ide sksi ohri rozhodcov v sobotu aj v nedeu.
Monaco si ide nesane vyska vstavn kruh, lebo od janura zana svoju ostr vstavn seznu a neskromne dfam, e vemi spen! A musme sa ukza aj chovateke Ingrid Mikulovej nech vie akho alieho krsneho pska odchovala!
Keny a Sweety id na vlet vyoblizova svoju chovateku a spolumajiteku Peku Lackoviov a ukza jej, e pomaly vymieame zbky za nov a pekne poukladan.
Po vkende doplnm nov fotky.24.10.2010

Doplnen sekcia GALRIA so starmi aj plne erstvmi fotografiami!
18.10.2010

Keny nm dorstol do kvetina. Ale sa nadrel, km z neho odstrnil tie nevkusn byle, aby sa tam vmestil!
Duncan Santana Vanmar Majesty Duncan Santana Vanmar Majesty13.10.2010

doplnen foto psy/Monaco vo veku 7 mesiacov
doplnen foto teat/vrh C/ Ceedie vo veku 10 mesiacov
na iados mjho manela, vymenen foto v sekcii o ns


Monacovi trhali mliene zuby a za statonos si takto uval:12.10.2010

v nedeu sme vycestovali do eskch Budjovc na medzinrodn vstavu:
ZUZI - V4 (pozri suky / Zuzi / vstavy)
najbliie ns mete stretn na MVP v Nitre 20. a 21. novembra.2010

opravila som chyby v interpunkcich a doplnila som informcie v sekcich:
psy (zabudla som na polovicu mjho ndhernho Alana)
suky / Sweety - upresnila som daj o jej spolumajitestve05.10.2010

spam nov strnku, ktor som vlastnorune vyrobila a som na to patrine hrd!!!
uvtam vetky Vae poznmky a rady k jej vylepeniu zao vopred akujem. strnka je stle vo vvoji, take pripravujem ete jej rozrenie o niektor zaujmavosti o cavalieroch, vylepenie fotografickej asti, ako aj preklad do inch jazykov - vetko pekne pomaly, ako sa stham uit.

Srdene akujem ubkovi a Radkovi z partnerskej firmy, bez ktorch by ste tieto strnky teraz netali, avak v ich podan by boli urite profesionlnejie.© 2010 • Martina Kasanov • Vetky prva vyhraden

Partneri:   Ekonomick Kancelria, s.r.o.       GIBOX, s.r.o.