Buco Cassanova


N O V I N K Y 201531.12.2015


akujeme za kad de roka 2015 a teme sa na tie nasledujce s kadm z Vs.
Thank you for each day of the year 2015 and we are looking forward to next days with each of you.

23.12.2015


Prajeme vetkm krsny as Vianoc
We wish you a nice Christmas days

19.11.2015


alia genercia Buco Cassanova je u na tomto svete :)


Next generation Buco Cassanova is on the world :)

farba (color) pohlavie (sex) vha (weight) as (time) meno (name) foto foto hlava (head)
blenheim suka (female) 230 g 16.50 IMMELDA Buco Cassanova Immelda Buco Cassanova Immelda Buco Cassanova
tricolor pes (male) 230 g 19,30 IBRAHIM Buco Cassanova Ibrahim Buco Cassanova Ibrahim Buco Cassanova
tricolor pes (male) 218 g 21,35 IGLOO Buco Cassanova Igloo Buco Cassanova Igloo Buco Cassanova
blenheim suka (female) 220 g 23,30 ICICA Buco Cassanova Icica Buco Cassanova Icica Buco Cassanova
tricolor suka (female) 238 g 00,40 ISHENKA Buco Cassanova Ishenka Buco Cassanova Ishenka Buco Cassanova
01.11.2015


Vemi spen vkend sme strvili na Duo CACIB vstave v Prahe (CZ):

Biggy Buco Cassanova vo veku 10 rokov sa predviedla v perfektnej kondcii a zaslila si titul BOV (Best of veterans)


ETAR Prokopsk hvzda vo veku 3 roky zskal po obidva dni V1, CAC, CACIB, BOB a tm splnil podmienky na udelenie titulov Grand ampion CZ a ampion MKU

Naa svorka sa rozrstla o nov ndej

24.10.2015


Vybrala som sa na vlet na vstavu psov v Bratislave. Veer organizovala Beatka Lackov kurz groomingu nie len vstavnho psa veden sksenm handlerom a chovateom americkch kokerpanielov Jnom Zdailom. Kurz bol neuveritene poun a v prjemnej atmosfre. Psy u toho sce po celom dni mali akurt tak dos, ale stlo to za to. Zaujmavosou je, e v nedeu na vstave obsadili prv prieky psky, ktor boli tu upraven :)
Viac fotografii klikom na fotku.
21.10.2015


Tak u je to ist, dnes nm u doktora potvrdili, e v termne 19.11.- 27.11.2015 bude u ns veselo
Viac info klikom na fotku, alebo v teatch.


Our dream is true. Today our doctor confirmed to us - 19.11.-27.11.2015 will be funny in our kennel
For more info click on the picture or see in section puppies.04.10.2015


Boli sme na nvteve v chovateskej stanici Merlin Bohemia a Minowara u manelov mejkalovch. Prjemn udia a vea, vea krsnych cavalierov a cavalierikov :)
Fotodokumentcia klikom na fotku, alebo v kronike.


We visited kennel Merlin Bohemia and Minowara with family Smejkal. Very nice people, much beautiful cavaliers and puppies :)
Pictures from show are in the chroncle or click on the picture.12.09.2015


Tomov (SK) - Po dlhej odmlke v slovenskch vstavnch kruhoch sme sa boli zrelaxova na pecilnej vstave cavalierov v Tomove.
Fotodokumentcia klikom na fotku, alebo v kronike.


Tomov (SK) - After long break in slovak show ring we were relaxing on special cavalier show in Tomaov.
Pictures from show are in the chroncle or click on the picture.06.09.2015


Oslo (NO) - Urobili sme si leteck vlet do Oslo - Nrsko na EDS a klubov vstavu v Norsku. Etar sa rozhodne nestratil. Na EDS bol v triede ampionov V bez poradia, na klubovej vstave bol v triede ampionov V2 za BOBom.
Fotodokumentcia klikom na fotku, alebo v kronike.


Oslo (NO) - We made a trip to Oslo to EDS and club show in Norway. Etar did not disappoint. At EDS he was excelent with no particular order, at club show he was excelent 2. First was BOB :)
Pictures from show are in the chroncle or click on the picture.01.09.2015


Naa CELESTA Perla Olen (Dandy Abakus x Rowena Biely dmon) sa dnes dova 14 rokov v plnom zdrav, adekvtne k veku. Celesta je zakladatekou naej chovateskej stanice, matkou nho vrhu A a B a uva si u n zaslen gauov dchodok. Teme sa s ou z kadho da.


Our CELESTA Perla Olen (Dandy Abakus x Rowena Biely dmon) is celebrating her 14 birthday. She is still healthy and happy. Celesta is the founder of our kennel and mother our litter A and B. We are so happy with her every day.

Buco Cassanova


Buco CassanovaZagratulova priiel aj syn Alan (TR) z prvho vrhu a 3 deti z vrhu B (Boney, Buggy a Biggy), ktor mali pred 2 dami 10 rokov.

Congratulate came son Alan (TR) from first litter too and 3 children from second litter (Boney, Buggy and Biggy) who were 10 years old last days.

Buco Cassanova


Nikto neme chba na babikynej oslave.

Nobody can miss the celebration :)

Buco Cassanova

29.08.2015


Vrh B sa dova v zdrav 10 rokov. Pri ich narodeninovej oslave nechba ani ich mamina Celesta (14) a star brat Alan. Vea zdravka prajeme :)


Litter "B" is 10 years old. Their mother celesta (14) can not miss on the celebration and older brother Alan also. Happy birthday and lot of health :)

Buco Cassanova


09.08.2015


Bedzin (PL) - ETAR Prokopsk hvzda V1, CAC, Najlep pes, BOB a BIG4.
Po 20tom BOBovi Etarovej kariry vyhlasujeme krtke vstavn przdniny :)
Fotodokumentcia klikom na fotku, alebo v kronike.


Bedzin (PL) - ETAR Prokopsk hvzda Exc.1, CAC, Best male, BOB and BIG4.
After 20th BOB Etars careere we declare short show holidays :)
Pictures from show are in the chroncle or click on the picture.26.07.2015


ETAR Prokopsk hvzda na medzinrodnej vstave vo Czestochowej (PL) splnil podmienky na udelenie titulu ampion Poska a zskal svoj 19ty BOB
Fotodokumentciu klikom na fotku, alebo v kronike.


ETAR Prokopsk hvezda fulfilled conditions for title Champion Poland on Internatiol dog show Czestochowa (PL) and won 19th BOB
Pictures from show are in the chroncle or click on the picture.13.07.2015


18ty BOB v podan ETAR Prokopsk hvzda na medzinrodnej vstave vo Warsawe (PL)
Fotodokumentciu klikom na fotku, alebo v kronike.


18th BOB by ETAR Prokopsk hvezda on Internatiol dog show Warsawa (PL)
Pictures from show are in the chroncle or click on th picture.06.07.2015


Horci vkend sme strvili v Bielsko - Biala (PL) na double vstave.
ETAR Prokopsk hvzda 2x vyhral triedu ampionov s titulom CAC a v nedeu bol ete najlep pes a BOB
Fotodokumentciu z vstavy pripravujem.


Hot weekend we was in Bielsko - Biala (PL) on double dog show.
ETAR Prokopsk hvzda 2x won champion class with titul CAC and in saturday was best male and BOB
Pictures from show is prepared.21.06.2015


Dnes sme si odskoili do Maarska, Szekesfehervr. Etar Prokopsk hvzda je nov ampin Maarska.
A tak sa nm rozrstla zbierka titulov: C.I.B. (Ich.), JCH - SK, CZ, CH - SK, CZ, AT, HU, TOP SK cavalier 2014 a 16xBOB vo veku 33 mesiacov
Fotodokumentciu z vstavy mme v kronike, alebo klikom na fotku.


Today we traveled to Hungary, Szekesfehervr. Etar prokopsk hvzda is new champion of Hungaria.
An now we have a larger collection of titles: C.I.B. (Ich.), JCH - SK, CZ, CH - SK, CZ, AT, HU, TOP SK cavalier 2014 and 16xBOB in age 33 month
Pictures from show are in the chroncle or click on th picture14.06.2015


Zasnili sme sa vekolepej Svetovej vstavy psov v Milne (IT). Svojou organizciou, priestormi a celkovou atmosfrou patr tto vstava do kategrie "zai a umri"
Etar sa v akej konkurencii 25 ampionov rozhodne nestratil, krsne sa predviedol a zaslil si znmku Vborn. Na sbenej klubovej vstave obsadil krsne 3 miesto v triede ampionov.
Fotodokumentciu z vletu mme v kronike, alebo klikom na fotku.


We participated in the prestigious World dog show in Milano (IT). Organisation, exhibition hall and atmosphere during the show was absolutely brilliant. According my opinion "see and die".
In a competition of 25 dogs was Etar excelent and on the Club show placed 3rd place in a champion class
Pictures from our trip are in the chroncle or click on th picture07.06.2015


Krsna slniekov nedea. o me by krajie pre chovatea, ako ke v takto krsny letn de prdu na nvtevu udia, ktorch sme spoznali vaka svojim psm deom
Dnes sme strvili naozaj oddychov de s rodinkou nho Fedora Buco Cassanova
Atmosfru dnenho da mme v kronike, alebo klikom na fotku.Beautiful sunny Sunday. What could be more beautiful for breeders, such as visiting people we know them thanks to our dog children.
Today we spent a really relaxing day with family of our Fedor Buco Cassanova
More see in the chroncle or click on th picture25.05.2015


Po zruenej rezervcii mme ete von teniatko, pska.
teniatka s po zdravotne testovanch, zdravch, vstavne spench rodioch. K odberu bud v polovici jna. Viac informci v sekcii o teniatkach.
Na maily s jedinou otzkou, koko stoj tea, neodpovedme.After canceling reservation, we have one puppy boy available.
Puppies have healthy and show successful parents. They will be ready to go to new homes in mid-june. More info in section about puppies.
16.-17.05.2015


2x Klubov vstava Cavalier King Charles Spaniel klubu ech, Moravy a Slezska 16. a 17.5.2015, rozhodcovia Ian & Pauline Sidgwick (UK)
ETAR Prokopsk hvzda (Aranel Snicker x Toraya Prokopsk hvzda) - 2x Klubov vaz 2015 a 2x BOB.

Ned sa slovami opsa ten pocit eufre, ktor mme ! (fotodokumentcia v kronike, alebo klikom na fotku)


Double Club show Cavalier King Charles Spaniel club Czech, Moravy a Slezska 16. a 17.5.2015, judges Ian & Pauline Sidgwick (UK)
ETAR Prokopsk hvzda (Aranel Snicker x Toraya Prokopsk hvzda) - 2x Club winner 2015 and 2x BOB.
I dont know to describe my feeling. :) (photodocumentation in section "KRONIKA" or click on picture)18.04.2015


Klubov vstava Slovenskho Cavalier a King charles spaniel klubu 18.4.2015 ETAR Prokopsk hvzda (Aranel Snicker x Toraya Prokopsk hvzda) -Klubov vaz 2015.
Zrove bol Etar vyhlsen ako TOP cavalier 2014
Sme vemi pyn a teme sa


Club show Slovakia Cavalier and king charles spaniel club 18.4.2015 ETAR Prokopsk hvzda (Aranel Snicker x Toraya Prokopsk hvzda) -Club winner 2015 also been declared as TOP cavalier 2014.
We are very proud and happy

Buco Cassanova


02.04.2015


Tak u sme vetci na tomto svete :)

We are all in this world.

farba (color) pohlavie (sex) vha (weight) as (time) meno (name) foto foto hlava (head)
blenheim pes (male) 258 g 09.30 HUGGO
Buco Cassanova
H1 Buco Cassanova H1 Buco Cassanova
blenheim pes (male) 272 g 11,42 HAMMEL
Buco Cassanova
H2 Buco Cassanova H2 Buco Cassanova
blenheim pes (male) 276 g 17,30 HAMCO
Buco Cassanova
H3 Buco Cassanova H3 Buco Cassanova
blenheim pes (male) 268 g 17,30 HOOLIGAN
Buco Cassanova
H4 Buco Cassanova H4 Buco Cassanova
blenheim suka (female) 266 g 17,30 HIGHNESS
Buco Cassanova
H5 Buco Cassanova H5 Buco Cassanova
Buco Cassanova

01.04.2015


teniatka sa hlsia na tento svet. Dnes ns ak dlh noc :)


Puppies are asking on the world. Today will be a long night.
29.03.2015


V nasledujcom tdni oakvame narodenie BH teniatok (vi teat, alebo klik na fotku) a u sa nevieme doka. Zuzzi zatia spokojne oddychuje a naber sily.


we are in expectation birth of BH puppies next week (see puppies, or click on picture), and we are impatient.
08.03.2015


Dnes IDS Graz (AT).
Etar Prokopsk hvzda ukonil ampiont Rakska a zskal BIG 3
Viac obrzkov kliknutm na obrzok, alebo v sekcii kronika.


Today IDS Graz (AT)
Etar Prokopsk hvzda fulfilled the conditions for title Austria champion and won BIG 3
More pictures on section chronicle, or click on picture
01.03.2015


Po roku sme sa op zastnili prestnej klubovej vstavy v krajine pvodu cavalierov v mesteku Warwick v UK :)
Etar obhjil vlaajiu druh prieku v triede special graduate blenheim. Sme vemi hrd na nho zverenca z Prokopskej hvzdy :)
Viac obrzkov kliknutm na obrzok, alebo v sekcii kronika.


We was on prestigious club cavaliers show in Warwick in UK :)
We are very proud, that our Etar Prokopsk hvzda defended 2nd place on special graduate blenheim class :)
More pictures on section chronicle, or click on picture
24.02.2015

Horca novinka !!!
Sono dnes potvrdilo kotnos naej Zuzzi a tak sa budeme tei, e vekonon zajaik nm donesie blenheimov teniatka :)
Viac info kliknutm na obrzok, alebo v sekcii teat.

Hot new !!!
Sono confirmed pregnancy of our Zuzzi. We are looking for Easter blenheim surprise :)
More info on section puppies, or click on picture
08.02.2015

Vkend v Brne - Etar Prokopsk hvzda
Sobota - V1, CAC, CACIB, BOB - stal sa nov ampin CZ
Nedea - V1, CAC, CACIB, BOS. V zverenom kruhu o BOB ho nabila jeho krsna mama Toraya vo veku 9,5 roka

Weekend in Brno -Etar Prokopskn hvzda
saturday - Ex.1, CAC, CACIB, BOB and Etar is now new Champion CZ
sunday - Ex.1, CAC, CACIB, BOS. BOB won his beautiful mother Toraya 9,5 year old.
04.02.2015

Katka Kollrov nm urobila takto krsne video naej vekej ndeje - Etar Prokopsk hvzda


Katka Kollrov made us a nice video my big hope - Etar Prokopsk hvzda
24.01.2015

Horca novinka!
Dnes v noci sa narodilo 5 blenheim chlapcov a 1 blenheim dievatko po naom Etarovi Prokopsk hvzda a Amazing Wonder of Magic noblesse v chovateskej stanici Kashmir jasmine


Hot new!
Today was born 5 blenheim boys and 1 blenheim girl. Happy parents are Etar Prokopska hvezda and Amazing Wonder of Magic noblesse in kennel Kashmir jasmine

18.01.2015

Boli sme na vlete v Posku na nrodnej vstave v Sosnovci - Etar Prokopsk hvzda - Doskonala 1, CWC
A verme, e je to zaiatok cesty k Poskmu ampionovi :)
Fotodokumentciu njdete v Kronike, alebo klinutm na foto

We was on trip in Poland. National dog show in Sosnowiec - Etar Prokopsk hvzda - Ex1, CAC
We hope, it is a start way to poland chamion :)
For more pictures click on this picture, or look on section "chronicle"


11.01.2015

Druh de medzinrodnej vstavy v Nitre - Etar Prokopsk hvzda - V1, CAC, CACIB, BOS
Vemi sa teme aj z spechu naej prbuznej Fantastica Prokopsk hvzda, ktor v zverenom kruhu vybojovala BIG 2.
Fotodokumentciu njdete v Kronike, alebo klinutm na foto

Second day Internation dog show in Nitra - Etar Prokopsk hvzda - Ex1, CAC, CACIB, BOS
We are proud of our cognate Fantastica Prokopsk hvzda, which won BIG 2. in the final ring.
For more pictures click on this picture, or look on section "chronicle"


10.01.2015

Dnes sme mali spen vstavne de.Medzinrodn vstava v Nitre - Etar Prokopsk hvzda - V1, CAC, CACIB, BOS
Stal sa tak nov ampin Slovenska a splnil podmienky na udelenie titulu Interampin
Mme obrovsk rados. Fotodokumentciu njdete v Kronike, alebo klinutm na foto

Today extremely successful show day for us. Internation dog show in Nitra - Etar Prokopsk hvzda - Ex1, CAC, CACIB, BOS
Etar is now new Slovak champion and qualify for a title Inter champion (C.I.B.)
We are so happy. For more pictures click on this picture, or look on section "chronicle"


04.01.2015

Zahjili sme vstavn seznu 2015 na nrodnej vstave v Brne. Pre viac fotografi klikni na fotku, alebo pozri v kronike.

We started the show season 2015 in national dof show in Brno. For more pictures click on this picture, or look on section "chronicle"
Buco Cassanova© 2010 • Martina Kasanov • Vetky prva vyhraden

Partneri:   Ekonomick Kancelria, s.r.o.       GIBOX, s.r.o.