Buco Cassanova


N O V I N K Y 2016

Dnes je Nedeľa 23. januára 2022 - 23:16:22


a máme takéto počasíčko
In-počasie

Meniny na Slovensku oslavuje:

, zajtra má meniny:04.12.2016


Ukončili sme výstavnú sezónu 2016. Naša Olinka dovŕšila vek 15 mesiacov, ktorý ju oprávňuje vstúpiť do výstavných kruhov medzi dospelákov, tak sme to boli skúsiť. Svoju dospelácku premiéru zvládla bravúrne a aj s jedným obhryzeným uchom si vybehala svoj prvý CAC. Bola miestami ako neriadená strela krížená s kozliatkom, ale zvládli sme to :)

ODYSSEYA Merlin Bohemia (Olinka) v sobotu V1, CAC, res. CACIB, v nedeľu V2, res. CAC

Viac fotografii si môžžete pozrieť klikom na fotografiu pod textom:
27.11.2016


27.11.2016 sa v Prahe konalo stretnutie chovateľov cavalierov bez rozdielu klubovej príslušnosti a vyhlásenie TOP cavalier Česka 2016. Súťaž v tejto podobe prebieha od roku 2015, kedy sa absolútnym víťazom stal náš ETAR Prokopská hvězda. Tento rok sa hodnotilo 21 výstav konaných v Čechách, kde bolo vystavovaných 576 cavalierov z toho 347 súk a 229 psov.
Náš ETAR Prokopská hvězda sa opäť dostal medzi TOP 10 a skončil na krásnom 2. mieste. Etar týmto ukončil svoju aktívnu výstavnú kariéru, ukáže sa len na prestížnych výstavných udalostiach a bude si užívať zaslúžený výstavný dôchodok :)
Deň sme si užili do sýtosti a bol veľmi krátky. Ráno sme sa pozvali do Bánova (CZ) na raňajky do CHS Bánov Bells a vyhladkali sme borderky a Odetku, obedík sme si vychutnali v Prahe v CHS Prokopská hvězda a vytešili sa z hviezdnych šteniatok po Fantastike a Bensonovi. Bodkou za krásnym dňom bola večerná kávička pred dlhou cestou späť v Heřmanovom Městci v CHS z Jezerního království, kde sme si obzreli našu spoločnú dcéru Tiffany :)

Viac fotografii si môžžete pozrieť klikom na fotografiu pod textom:
17.11.2016


Po dlhšej dobe som zaktualizovala stránku v sekcii kronika a tak ak máte chuť, môžete sa pozrieť, čo sme tento rok pozažívali.4.11.2016 sa v Bratislave našemu krásnemu Etarovi a inteligentnej akčnej Aide narodili 4 krásne sučky. Záujemcovia môžu kontaktovať chovateľku Máriu Trpkošovú na telefónnom čísle 0949 630 140.
Viac fotografii si môžžete pozrieť klikom na fotografiu pod textom:
25.9.2016


Strávili sme oddychový a úspeššný výstavný víkend 24.-25.9.2016. Naššu výpravu sme rozdelili do 2 skupím - jedna sa zúčastnila klubovej výstavy Klubu Čech,Moravy a Slezka v sobotu a Národnej výstavy v Brne v nedeľu, druhá sa zúčastnila Ššpeciálnej výstavy Slovenského klubu cavalierov a kingov v Pezinku. Obe klubové akcie patria k vrcholným akciám pre cavalieristov a len zriedka si ich necháme újs. No rovnako si nikdy nenecháme újsť výstavu, kde rozhoduje PANI rozhodkyòa Michaela Čermáková (CZ), kto nezažžil, nepochopí :)
Bonusom za takto stráveným víkendom sú fantastické výstavné výsledky:

ETAR Prokopská hvězda (Aranel Snicker x Toraya Prokopská hvězda) vo veku 4 roky získal svoj 9ty titul Klubového v흻aza (včítane Víťaza ššpeciálne výstavy),
ODYSSEYA Merlin Bohemia (Lyrick Merlin Bohemia x Charada Fasis Minowara) (našša Olinka) splnila podmienky na udelenie titulu Junior ššampionka svojej rodnej krajiny Česka,
GENIUS Buco Cassanova (Etar Prokopská hvězda x D´Sweet Harmony Vanmar Majesty) sa zaradil do zoznamu chovných psov.


Čereššničkou na výstavnom víkende bola nedeľná absolútne relaxašná národná výstava, ktorá napĺňa slovné spojenie "DOG SHOW" s charizmatickou rozhodkyňou Michaelou Čermákovou (CZ) a jej plynulým komentovaním diania v kruhu pre bezproblémovú orientáciu sa vo svete výstavníctva aj pre začiatočníkov. Nie div, žže sa celý deň usmievalo slniečko.
A vlastne celý víkend si zaslúžžil jeho lúče.

Viac fotografii si môžete pozrie klikom na fotografiu pod textom:
20.8.2016


Je nám cťou, žže sme sa mohli zúčastniť klubovej výstavy vo ŠŠvajčiarsku pri príležžitosti 50.teho výročia založženia ich klubu. Pripojili sme sa tam k početnej výprave z Prahy a šštatisticky bola našša spoločná výprava nadmieru úspeššná. Slávnostná atmosféra sálala z kažždého detailu a kreatívnu prácu prípravného výboru bolo vidie úplne vššade. Okrem famóznej atmosféry, okázalej večere a celého programu nás hrejú aj úžžasné výsledky celej naššej 4 člennej psej svorky:

ETAR Prokopská hvězda (Aranel Snicker x Toraya Prokopská hvězda) - trieda ššampionov - Exc.1, CAC, Klubový víťaz, Víťaz farby Blenheim, BOB (25.ty) a BIS.
GENIUS Buco Cassanova (Etar Prokopská hvězda x D´Sweet Harmony Vanmar Majesty) - stredná trieda - Exc.1, CAC
ODYSSEYA Merlin Bohemia (Lyrick Merlin Bohemia x Charada Fasis Minowara) - trieda mladých - Exc 4/10
KING KASPER Fapella Gray (Cedrik Twee z Valldemose x Ginny Aurora Fapella Gray) - trieda dorastu - VP 1, Najlepšší z dorastu.

Viac fotografii si môžžete pozrie klikom na fotografiu pod textom:


15.8.2016


Posledný týžždeň sme strávili potulkami po Českej republike.
Začali sme táborom v nádhernej prírodnej oblasti, kde sme sa zúčastnili výcviku psov pomocou pozitívnej motivácie vedeným charizmatickým zoologóm Frantom ŠŠusštom a neutíchajúcej nádoby nápadov a pozitívnej energie Míšši Čermákovej. Napriek úvodnej prietržži mračien, tábor dopadol na jednotku s hviezdičkou.Z tábora sme sa presunuli na neďalekú medzinárodnú výstavu psov v Mladej Boleslavi, kde sme zlízli smotanu v podobe:
ETAR Prokopská hvězda - V1, CAC, CACIB
GENIUS Buco Cassanova - V1, CAC, res. CACIB
ODYSSEYA Merlin Bohemia - V1, CAJCPo ceste domov sme sa zastavili v Jezerním království pozrieť ššteniatka zo spojenia ETAR Prokopská hvězda (Aranel Snicker x Toraya Prokopská hvìzda) x Melodia Jezerní království (Faranel Prokopská hvězda x Agátha z Jezerního království). ŠŠteniatka majú 4 týžždne sa sú ako nakľúčikované plyššové hračky. Chlapček je eššte momentálne voľný a vyzerá, žže sa potatil :)A aby sme toho náhodou na tento týžždeň nemali málo, tak súčasne s naššim výletom sa do sveta vybrala aj našša Sweety, aby navšštívila krásneho, zdravého a starššieho trikolórneho žženícha. My sa teraz budeme tešši, žže tam necestovala nadarmo :)

Viac fotografií pridám až niekedy neskôr, lebo už balíme kufre na jubilejnú výstavu cavalierov vo ŠŠvajèiarsku, pri príležžitosti 50 teho výročia založženia ich klubu. Som veľmi zvedavá na cavaliere chované vo ŠŠvajčiarsku.13.7.2016


Etar sa opä pochlapil. V CHS z Jezerního království sa mu narodili 4 krásne BH detièky - 3 dcéry a jeden syn.


Viac informácií a kontakt na chovate¾ku nájdete klikom na fotografiu pod textom:
25.6.2016


Medzi výstavami si naše zvieratká a my užívame slneèných letných dní. Priebežne sa tu striedajú naše odchovy, ktoré využívajú bonus - "mama hotel" v èase, keï sa ich majitelia nemôžu prechodne o nich postara. A my máme ve¾kú rados, že si ich takto môžeme uži a porovna s ich predkami. Vo¾ný èas využívame aj k návštevám iných zvieratiek a spriatelených chovate¾ských staníc.


Viac fotografii si môžete pozrie klikom na fotografiu pod textom:
10.-12.6.2016


Máme za sebou megaúspešný a fyzicky vyèerpávajúci výstavný víkend v Nitre.
Odysseya Merlin Bohemia (Olinka) vo veku 9,5 mesiaca - 3x CAJC, 3x BOJ, Grand prix junior winner 2016, Derby winner 2016, Crufts kvalifikácia 2017, Junior šampión SK
Genius Buco Cassanova vo veku 21 mesiacov - 1x res.CAC, 2x CAC, 1x res. CACIB, 1x CACIB, 1x BOS, 1x BOB, 1x BIG 2., Crufts kvalifikácia 2017.

Neskromne musím skonštatova, že historicky len 4 dospelé cavaliere zo Slovenských chovov stáli na bedni BIG národných a medzinárodných výstav, z toho dvaja v mojom vlastníctve a handlingu, a jeden môj vlastný odchov. Som ve¾mi pyšná!
Historicky prvou cavalierkou na bedni BIG 3. bola CINDERELLA Lemna Minor chovate¾ky a majite¾ky Vierky Stloukalovej
ïalším bol 28.1.2012 a 5.2.2012 (2xBIG 1.)MONACO SEVI Biely démon chovate¾ky Ingrid Mikulášovej v mojom vlastníctve
ïalším bol 06.2.2016(BIG 4.)XIVERRE TINY Biely démon chovate¾ky Ingrid Mikulášovejo vlastníctve Hanky Šaškovej(CZ)
a zatia¾ posledným bol 10.6.2016 (BIG 2.) GENIUS Buco Cassanova môj odchov aj vlastníctvo.
Najkrajším šteniatkom na bedni bola 21.10.2010 s titulom BIS 2. minor puppy DESTINY PRINCES Vanmar Majesty chovate¾ky a majite¾ky Petry Lackovièovej
Najkrajším dorastencom na bedni bola 30.05.2014 s titulom BIS 3. puppy DELICATESSA Chilli koliba chovate¾ky a majite¾ky ¼ubici Jankovièovej - Klementovej
(ak som z neznalosti na niekoho zabudla, prosím pošlite mi mailom podrobnosti. Vopred ïakujem.)

Viac fotografii si môžete pozrie klikom na fotografiu pod textom, alebo neskôr v sekcii Kronika:
04.-05.06.2016


Vycestovali sme za hranice všedých dní a víkend sme strávili na duo medzinárodnej výstave v Budapešti (HU).
GENIUS Buco Cassanova - 2x V1, 2x CAC, 2x res. CACIB, èím si otvoril kariéru èakate¾a na Maïarského šampióna aj na Interšampiona, nako¾ko v sobotu bol CACIB Joko, ktorý sa už titulom Interšampion hrdí

Genius nám postupne dozrieva a my sa tešíme, že máme výstavného nástupcu jeho slávneho otca Etara Prokopská hvìzda

Viac fotografii si môžete pozrie klikom na fotografiu pod textom, alebo neskôr v sekcii Kronika:
16.05.2016


Klubová a špeciálna výstava cavalierov v Kutnej Hore sú výstavy, ktoré sa jednoducho nedajú vynecha. Friendly atmosféra, navyše korunovaná výstavnými úspechmi sú nezabudnute¾né.

ETAR Prokopská hvìzda (Aranel Snicker x Toraya Prokopská hvìzda) 2x V1, 2x CAC, 2x Víaz farby, Klubový víaz, Víaz špeciálne výstavy.
Etar sa zároveò za rok 2015 stal aj Klubový šampión a TOP cavalier Klubu Cavalierov Èech Moravy a Slezka.

Génius Buco Cassanova (Etar Prokopská hvìzda x D´Sweet Harmony Vanmar Majesty) 2x V1, 2xCAC o Víaza farby ešte na svojho otca nedozrel

Odysseya Merlin Bohemia - Olinka ( Lyrick Merlin Bohemia x Charada Fásis Minowara) 2x VN1, Víazka dorastu fena.


Viac fotografii si môžete pozrie klikom na fotografiu pod textom, alebo neskôr v sekcii Kronika:06.05.2016


Naša svorka sa rozrástla o vysnívaného predstavite¾a príbuzného plemena - king charles spaniel. Nᚠprvý king je skutoèný krá¾ s menom KING KASPER z chovate¾skej stanice Fapella Gray
Malý sa pomaly aklimatizuje na nové prostredie, oèividne sa mu u nás páèi a my máme neuverite¾nú rados!
Viac informácii nájdete v sekcii "psy" a viac fotografii nájdete v galérii, alebo klikom na fotku nižšie

1.05.2016


Dnes ráno naša Celestínka oslávila 14 rokov a 8 mesiacov. S nevô¾ou absolvovala svoju pravidelnú rannú vychádzku a potom si povedala: "bolo to krásne, ale bolo toho už dos" a navždy odišla z tohto sveta. Zakladate¾ka chovate¾skej stanice Buco Cassanova, Celesta Perla Olešné (Dandy Abakus x Rowena Biely démon) odžila svoj život bez akýchko¾vek podporných liekov, vyrovnaná a šastná. Už teraz nám chýbaš a budeš navždy!
Doma nám ju stále ešte pripomínajú jej 2 deti - Biggy a Buggy Buco Cassanova a veríme, že ešte dlho budú

16.04.2016


Zúèastnili sme sa jednej z najob¾úbenejších výstav, Klubovej výstavy Slovenského kavalier a king charles spaniel klubu, ktorého sme èlenom. Obstáli sme najlepšie ako sa len dalo a v takejto víaznej eufórii sme sa presunuli do neïalekej Stupavy, oslávi okrúhle narodeninky našej kamarátky Beatky a spievali sme s rukou hore do samého rána :)

Naše výsledky na výstave:
ETAR Prokopská hvìzda - V1, CAC, Víaz farby, Klubový víaz, BOB
Zároveò bol Etar vyhlásený za TOP cavaliera Slovenského cavalier a king charles spaniel klubu za rok 2015 s obrovským náskokom pred súpermi.

Genius Buco Cassanova (Etarov syn) - V1, CAC

Biggy Buco Cassanova (vo veku necelých 11 rokov) - V1, Najlepšia veteránka suèka, Najlepšia z veteránov (BOV)

Odysseya Merlin Bohemia - VN1, Najlepšia suèka dorastu


Fotoreportáže z tohto víkendu nájdete klikom na fotografiu.


10.04.2016


Obrovský výstavný úspech sme zaznamenali na národnej výstave v Ostrave (CZ):

GENIUS Buco Cassanova (Etar Prokopská hvìzda x D´Sweet Harmony Vanmar Majesty) prvý krát na výstave vo veku 19 mesiacov - V1, CAC, Národný víaz, BOB
BIGGY Buco Cassanova (Aneridee Riverdance x Celesta Perla Olešné) posledný krát na výstave vo veku necelých 11 rokov - V1, BOV a splnila podmienky na udelenie titulu Veterán šampión CZ
Odysseya Merlin Bohemia (Lyrick Merlin Bohemia x Charáda Fasis Minowara) prvý krát na výstave vo veku 7 mesiacov a kúsok - VN1.

Fotoreportáže nájdete klikom na jednotlivé fotografie.


01.-02.04.2016


Víkend sme strávili relaxaène. V piatok výstava Šampion šampionov, v sobotu cesta na Moravu.
Fotoreportáže nájdete klikom na jednotlivé fotografie.

Výstava Šampión šampiónov by mala by TOP akciou roka. V každom prípade boli tam nádherné psy (len šampioni) a ve¾a kamarátov:


Cestou na Moravu sme sa zastavili v CHS z Malého majera, kde sú 4 týždòové šteniatka po našom multišampiónovi, Ich. Etarovi Prokopská hvìzda.
Šteniatka sú ako naklonované, všetky ako jedno, drobné, veselé s nádhernými èiernymi oèami. Super zaèiatok dòa:

Na Morave sme navštívili CHS Fapella Gray, kde chovajú kingov. Boli sme sa pozrie na nᚠvysnívaný nový prírastok:

Na záver nášho výletu sme si nechali "èerešnièku na torte", naše diea Immelda Buco Cassanova (Etar Prokopská hvìzda x Dashenka Buco Cassanova). "Zorka" nás ešte stále poznala a užila si našu spoloènos, aj my jej. Žije v úžasnej rodinke, má sa skvele a my sa ve¾mi tešíme, že ju osud zavial práve tam.
21.03.2016


Dnes sme sa rozhodli, že už je jar. Uvarili sme si poobedòajšiu kávu, zobrali fotoaprát a vyšli sme kàmi rybièky v jazierku.

Fotoreportហnájdete klikom na fotografiu.
07.03.2016


Priatelia z Prahy organizovali autobusový zájazd na prestížnu klubovú výstavu do UK blízko mesta Warwick. Každoroène sa tam predstaví okolo 400 cavalierov a my sme tam boli teraz už tretí krát.
ETAR Prokopská hvìzda vo veku 3,5 roka sa tentokrát ukázal v triede "OPEN", èo je v podstate naša trieda šampionov. V konkurencii 11 psov sa umiestnil na krásnom bodovanom štvrtom mieste. Dostali sme nádhernú zelenú kokardu (do zbierky k 2 modrým z predchádzajúcich rokov) a opä sme si doniesli obrovské množstvo dojmov. Bohužia¾ aj jeden negatívny = pekné tricolory asi vymierajú, nebol tam ani jeden za ktorým by som bola ochotná vycestova !!! Ak by sa aj našiel nejaký v type bez okrúhlej hlavy, urèite bude èierny ako pokazený BT :(

Fotoreportហnájdete klikom na fotografiu, alebo v kronike.
21.02.2016


Naša Olinka (Oddyseya Merlin Bohemia) oslávila pol roka a robí nám obrovskú rados.
14.02.2016


Keï už je toho Valentína, pustila som sa po dlšej dobe do aktualizácie stránky. A tak ak budete ma èas a chu, aktualizovala som nasledovné:

- Info
- Psy
- Psy Etar - doplnila som mu odchovy a galériu k vrhu v Misii K
- Šteòatá
- Odchovy
- Memory
- Kroniku
- Galériu

Ešte mi ostáva rest vo výstavách, ale to až niekedy nabudúce.
07.02.2016


Víkend sme strávili v Brne na DUO CACIB. Štandardne nádherná oddychová výstava bola pre nás korunovaná aj výnimoèným úspechom. ETAR Prokopská hvìzda - 2x V1, CAC a v nede¾u navyše aj CACIB, BOB a BIG V.


Etarova príprava na výstavu :)

Do Brna s nami cestovala aj malá Immelda do svojho nového domova.
16.01.2016


Zahájili sme výstavnú sezónu 2016. Naša veteránka BIGGY Buco Cassanova vo veku 10,5 roka si vybehala titul BOS a v super kondícii ubehala v závereènom koleèku svoje mladšie kamarátky :)


Prvý krát si výstavný ruch vyskúšala aj naša nová nádej Odysseya Merlin Bohemia "Olinka". Po poèiatoènej neistote sa ve¾mi rýchlo s kruhom skamarátila :)

Celý víkend sme strávili v milej spoloènos cavalierskych priate¾ov z Brna :)


© 2010 • Martina Kasanová • Vššetky práva vyhradené

Partneri:   Ekonomická Kancelária, s.r.o.       GIBOX, s.r.o.