Buco Cassanova


niečo o nás -

something about us

Buco Cassanova


Sme Milan a Maja Kasanovci a chováme Cavalier king charles španielov od roku 1998.
We are Milan and Maja Kasan and we are breeding Cavalier King Charles Spaniels since 1998.

Ich výchova u nás prebiehala presne podľa pravidiel:
Their breeding is exactly according the rules below:

1. PES NESMIE DNU
1. DOG CAN NOT GO INSIDE
2. Dobre, pes môže dnu, ale nesmie sa dotýkať nábytku
2. Well, dog can go inside, but dog can not touch the furniture especially sofa
3. Tak hej, pes môže na nábytok, ale nesmie spať v posteli
3. So ok, dog can go to sleep on sofa, but dog will never sleep in bed
4. Pes môže do postele, keď ho napadne, ale nesmie pod perinu
4. Dog can sleep in bed sometimes, but dog can not go under the duvet
5. Pes smie spať pod perinou každú noc
5. Dog can sleep with us under the duvet every night
6. V noci smie byť s človekom pod perinou len jeden pes
6. There can be just one dog with us during the night
7. Dobre, tak dva psi, ale nikdy viac
7. Well, there can be two dogs, but no more
8. No ...
8. ok ...

(k dnešnému dňu máme zatiaľ 10 psov)

(till now we have 10 dogs)


Buco Cassanova

Buco Cassanova

© 2010 • Martina Kasanová • Všetky práva vyhradené

Partneri:   Ekonomická Kancelária, s.r.o.       GIBOX, s.r.o.