Buco CassanovaVÝSTAVY (Shows)Kalendár výstav

Show calendar

Výsledky výstav

Show results

Zoznamy jedincov

List of dogs

Automatické rodokmene

automatics pedigrees

Nižšie na stránke sú údaje z pred roka 2016

Shows calendar


Výsledky výstav

Shows results© 2010 • Martina Kasanová • Všetky práva vyhradené

Partneri:   Ekonomická Kancelária, s.r.o.       GIBOX, s.r.o.