Buco Cassanova


NIKDY NEZABUDNEME - We will never forget


GENIUS Buco Cassanova
06.09.2014 - 24.08.2019


Náš nežné okaté slniečko Genius Buco Cassanova (Etar Prokopská hvězda x D´Sweet Harmony Vanmar majesty) elegantný, vyrovnaný, veselý a zvedavý. S jeho zbytočnou tragickou smrťou sa nikdy nevyrovnáme.
Prepáč Geňo!BUGGY Buco Cassanova
29.08.2005 - 06.05.2019


Náš prvý rubínový chlapec -Buggy Buco Cassanova (Aneridee Riverdance x Celesta Perla Olešné) introvert a dominant, vychutnávajúci si pohladenie a každé jedlo.
Od smrti svojej sestry Biggy, s ktorou tvorili nerozlučný pár to s ním išlo dolu vodou. Postupná atrofia svalstva až konečné zlyhanie obliečiek. Do poslednej chvíle pripravený ísť na výlet. Nech ti je zem vedľa svojej sestry ľahká !BIGGY Buco Cassanova
29.08.2005 - 30.07.2018


Naše prvé odchované dievčatko -Biggy Buco Cassanova (Aneridee Riverdance x Celesta Perla Olešné) do poslednej chvíle veselá, vytešená, zdravá a pažravá.
Extrémne horúčavy zrejme spôsobili, že sa viac nezobudila. Veľmi to bolí a je to pre nás obrovský šok ! Spi sladko!CELESTA Perla Olešné
01.09.2001 - 01.05.2016


Celestínka oslávila 14 rokov a 8 mesiacov. S nevôľou absolvovala svoju pravidelnú rannú vychádzku a potom si povedala: "bolo to krásne, ale bolo toho už dosť" a navždy odišla z tohto sveta. Zakladateľka chovateľskej stanice Buco Cassanova, Celesta Perla Olešné (Dandy Abakus x Rowena Biely démon) odžila svoj život bez akýchkoľvek podporných liekov, vyrovnaná a šťastná.
Už teraz nám chýbaš a budeš navždy!ALAN Buco Cassanova
11.01.2005 - 09.12.2015


Alan bol náš prvý odchov. U nás sa narodil a u nás aj zomrel. Zlyhala mu pečeň. Bol silný individualista a vášnivý turista.Vždy ostane našim prvým psím dieťaťom!Aris Modranská perla

ARIS Modranská Perla
11.03.2003 - 04.10.2009


Arisko uhynul na zlyhanie srdca. Bol typickým cavalierom, úžasným, fantastickým a odovzdaným spoločníkom. Svoj odchod do psieho neba si načasoval presne na hodinu, kedˇ jeho pán bojoval o život pri ťažkej operácii. Arisko dˇakujeme za Tvoju obetu!
Ďakujeme chovateľke Zdenke Bukovskej, že sme mohli zdieľať aspoň tých pár rokov s tak úžasným kavalierom.


Aris died because of heart attack. Aris was a typical cavalier. He was amazing and fantastic partner and he was absolutely faithful partner. He left to the heaven at the same time as his owner Milan was fighting for his life in the hospital. Aris thank you for your sacrifice!
Thank you breeder Zdenka Bukovska, that we could share at least those few years with such a great Cavalier.


Hetty z Dracieho hradu

HETTY z Dračieho Hradu
10.02.2001 - január 2002


Hetinku sme kúpili ako spoločníčku k nášmu Tominkovi, ktorý bol veľký individualista. Svojou jemnou a skromnou povahou po 3 týždnoch utláčania dominantným samcom predsalen prelomila jeho egoistické srdiečko a stala sa jeho nerozlučná parťáčka. Nikdy nezabudneme, ako spolu nosili z každej prechádzky palice, dômyselne lovili rybky vo vanicke, ktoré si pánko nachytal na štuky. Hetty sa perfektne potápala, rybky vyhadzovala z vaničky a tam ich Tominko pojedol. Hetty psychicky nezvládla Tominkov predčasný tragický odchod z tohto sveta. Aj kedˇ sa veľmi potešila príchodu malej Celesty, zrejme oslabený organizmus sa podpísal pod to, že napriek vakcinácií podľahla psinke. Hetty, veríme, že sa už hráš so svojim milovaným Tominkom a na oboch Vás tam dohliada Vaša nezabudnutelná chovateľka pani Ľudmila Nováková.


We bought Hetty as a companion to our Tominko, who was big individualist. After 3 weeks of oppresion by dominant male Hetty with her gentle and humble nature broke the male´s ( Tominko´s ) heart and she became his best friend ever. We will never forget how they always brought a wood sticks, how they were fishing in the garden tub which their breeder had prepared for the fishing of the stucco. Hetty was great diver. She always serve Tominko with the fishes from the garden tub and Tominko was always happy that he can eat them. Hetty did not handle Tominko´s death and even she was very happy when we brought small Celesta, her probably weakened organism did not get over distemper even she was fully vaccinated. Hetty, we believe that you are playing with your loved Tominko and Ludmila Novakova – unforgettable breeder of Cavalier – is taking care of both of you there.


Fanton z Dracieho hradu

FANTON z Dračieho Hradu
29.12.1997 - október 2001


Tominko bol našim prvým cavalierom. Bol to nádherný kavalier s netypickou povahou. Bol silný individualista a ľúbil iba nás a svoju chovateľku pani Ľudmilu Novákovú. Nechcel ostať bez nás ani minútu, ak nemusel a to sa mu stalo aj osudné. Jedného jesenného dňa sa vybral po našich stopách po prekonaní prekážky pokazeného plota a na ceste ho zranilo auto tak neštastne, že mu neliečitelne poškodilo miechu. Tomi, vždy budeš našim prvým!


Tominko was our first Cavalier. He was a wonderful Cavalier with non-typical nature. He was a strong individualist and he loved just us and his first breeder Ludmila Novakova. He did not want to be without us even one minute and it was fatal for him. One autumn day he decided to follow our steps and right after he successfuly overcame the fence he was hit by car so badly that it damaged his spinal cord terminally. Tominko, you will always be our first!


BRIT zo Slávicieho údolia

BRIT zo Slávičieho údolia
1980 - 1995


Britko bol weshspringerspaniel, ktorého som dostala po dlhoročnom žobronení od svojich rodičov ešte ako slobodná. Otec a jeho PÁN bol poľovník a tak napriek tomu, že tento psík vyrastal v Bratislave na 7 poschodí, bol to najúžasnejší poľovnícky sliedič vtedajších čias. A tak bol Britko v Bratislave nežný spoločník a v Ždani náruživý a ostrý poľovník. Britko trpezlivo znášal výuku všetkých našich detí v rodine (očko, uško, zúbky, chvostík...). Starobu dožil u mojich rodičov, ktorý sa oňho vzorne starali, napriek tomu, že ja som bola iniciátorkou jeho kúpy. Miloval svojho pána, ktorého spoznával nadˇaleko do poslednej chvíle, napriek tomu, že už bol hluchý a slepý. Britko, verím, že už ste sa s pánom našli a je Vám tam spolu lepšie ako tu!


Brit was weshspringerspaniel, which I got after many years of persuasion from my parents when I was still single. My father and breeder of Brit in same person was a hunter, and in the fact that Brit grew up in Bratislava city on seventh floor he was the most amazing hunting sleuth of those times. And so Brit was gentle companion in Bratislava and in Dolna Zdana village he was a great and hard hunter. Brit very patiently held out teaching of all children in our family. He spend his retirement with my parents in Bratislava where he had the best care even I was the one who initiated purchasing of Brit. He loved his breeder and he was able to get to know him anywhere and at any time however he was almost blind and deaf. Brit, I believe that you are already together with your breeder and I believe that you are more then happy there where you are.


© 2010 • Martina Kasanová • Všetky práva vyhradené

Partneri:   Ekonomická Kancelária, s.r.o.       GIBOX, s.r.o.